Abram, evangelist in Zuid-Afrika

“Mijn naam is Abram Matlaela, maar iedereen kent me als Thabo. Ik ben op 2 november 1969 geboren in Ga-Rankuwa, een buitenwijk van Pretoria in Zuid-Afrika. Ik ben getrouwd met mijn lieve Monicah en samen hebben we drie kinderen.”

Thabo groeide op in een christelijk gezin, hoewel zijn vader niet gelovig was. Als jongen zong hij al mee in het koor van zijn kerk, die tot de Free Reformed Churches of South Africa behoort (VGKSA). Het is een zusterkerk  van de GKv.  Met acht (zendings)gemeenten, vijftien voorgangers/zendelingen en zo’n duizend leden is het een vrij klein kerkgenootschap. Ook buiten zijn kerk is Thabo een bekend zanger. “Ik zing het liefste gospels”, zegt hij met een glimlach. Zijn bekering kwam geleidelijk, na het luisteren naar de zendelingen.

Jarenlang werkte Thabo bij een bedrijf dat Bader heette, maar van de ene op de andere dag werden 750 medewerkers ontslagen. Ook Thabo stond op straat: “Op dat moment realiseerde ik me dat God mij riep om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.” Thabo ging naar de theologische faculteit om daar te gaan studeren. Nu is hij zendeling in Soshanguve XX, in één van de zendingsgemeenten van de VGKSA. “Ik wil bijdragen aan een gezonde kerk en helpen bij het uitdragen van de blijde boodschap door middel van woord en gebed”, aldus Thabo Matlaela.

Sponsor een deelnemer
Maak met jouw sponsorbijdrage voor Missie V.O.N.K. het werk van Abram en tientallen van zijn collega's wereldwijd mogelijk. Doe je mee? Sponsor één van de deelnemers. Alvast bedankt!